ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

การแก้ไข ฮวงจุ้ย ช่องลม

เผยแพร่ ฮวงจุ้ย เป็นวิทยาทาน ตั้งแต่ 2531
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ชัยภูมิ- ตี่ลี่ - ฮวงจุ้ย 4 : ช่องลม

ช่องลม 1

ช่องลม คือ กระแสของระหว่างสิ่งปลูกสร้าง ยิ่งสูง ยิ่งแคบ ยิ่งรุนแรง

กระแส a เลยแนวตึกของเราไป ไม่ต้องมีการแก้ไขใด ๆ
กระแส b ตรงกับแนวตึกของเราพอดี ไม่ต้องมีการแก้ไขใด ๆ
กระแส c d พุ่งเข้ามาที่ตึก ตำแหน่งที่ต้องแก้ไข คือตรงกับกระแสแนวตึก

การแก้ไข ฮวงจุ้ย ช่องลม
ทำทรงกลมรับ( เหมือนนำลูกบอลมาผ่าครึ่ง ) และทาสีแม่ลูก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระแส ช่องลม ที่พุ่งมามีความสูงของตึกเป็นตัวกำหนด
ดังนั้น ควรทำเป็นเสากลมรับ หรือ เสากลมผ่าครึ่งแนบตึก
ความสูงเท่ากับส่วนของเราที่โดนกระทบก็เพียงพอ


ช่องลม 2

หมายเหตุ :
พื้นที่ระหว่าง c d ต้องทาสีแม่ลูกด้วยเช่นกัน
เช่น ตึกเราสูง 5 ชั้น ตึกฝั่งตรงข้าม 3 ชั้น เราแก้เพียง 3 ชั้น
( แต่อาจทำถึง 5 ชั้นก็ได้ เพื่อความสวยงาม )
หรือ ตึกเราสูง 5 ชั้น ตึกฝั่งตรงข้าม 7 ชั้น เราแก้เท่ากับความสูงตึกเราก็เพียงพอ

การแก้ไข ช่องลม อีกวิธี คือ
สามารถทำให้ส่วนกันสาดของแต่ละชั้นเป็นทรงโค้ง ( เหมือนตึกด้านขวา ) ก็ใช้แทนเสาได้
วิธีนี้จะดีกว่าในกรณีที่ตึกฝั่งตรงข้ามมีการเปลี่ยนแปลงเช่น
ความสูง หรือตึกเดิมถูกทำลาย หรือสร้างใหม่ ก็ไม่จะส่งมีผลกระทบด้านลบต่อเรา

กระแส ช่องลม e f ลักษณะคล้ายกับ c d ต่างกันตรงที่ต้นกำเนิดกระแสมีตึกด้านหลังบังอยู่
ความรุนแรงจึงมีน้อย ไม่ต้องแก้ไขใด ๆ

โดยเฉพาะหากทิศทาง ช่องลม ที่พุ่งมาตรงกับตำแหน่งลาภที่ดีของเรายิ่งกระตุ้นให้มีมากขึ้น
แต่หากตึกด้านหลังอยู่ไกล ความรุนแรงมีมาก ( เพราะปิดบังได้น้อย ) ต้องแก้ไข

หากระยะห่างระหว่างตึกฝั่งเรา และฝั่งตรงข้าม
ห่างเท่ากับความสูงประตูของเราประมาณ 5 เท่า บทบาทที่มากระทบเราลดลงไปครึ่งหนึ่ง

และหากตึกทั้งสองห่างประมาณ
= 5 เท่าของความสูงประตูของฝั่งเรา + 5 เท่าของความสูงประตูของฝั่งตรงข้าม
ถือว่าไม่มีผลใดกระทบต่อเรา เพราะแต่ละฝ่ายต่างก็มีอาณาบริเวณของตน

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
  ชัยภูมิ ตี่ลี่ 1 - กระแสพลัง
  ชัยภูมิ ตี่ลี่ 2 - ลักษณะการแก้ไข
  ชัยภูมิ ตี่ลี่ 3 - ลักษณะวิบากต่าง ๆ
ชัยภูมิ ตี่ลี่ 4 - ช่องลม ทฤษฎี
  ชัยภูมิ ตี่ลี่ 5 - สีหลังคา
   
  กรณีศึกษา ช่องลม
  กรณีศึกษา แม่น้ำ
  ฮวงจุ้ยห้องครัว
   
  * กลับสู่หน้าหลัก เมืองฮวงจุ้ย *

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน

 


ฮวงจุ้ย : แก้ไข ช่องลม

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์