ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

การเตรียมตัวสู่ ยุค 8

เผยแพร่ ฮวงจุ้ย เป็นวิทยาทาน ตั้งแต่ 2531
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


การเปลี่ยนยุค ของฮวงจุ้ย ดาว 9 ยุค

หมายถึง อาคารที่เราสร้างมาในยุคหนึ่ง ( ยุคสร้าง ) ได้มีการกระทบ หรือเปลี่ยนแปลง
ในจุดที่สำคัญ ทำให้ "ยุคสร้าง" ของอาคารหลังนั้น เปลี่ยนแปลงเป็น ยุคเวลา ปัจจุบัน
ทำให้บทบาทของดาวมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
ดังนั้น เราต้องเดินดาวใหม่ตาม"ยุคสร้าง" ที่เปลี่ยนไป

ข้อพิจารณาในการ เปลี่ยนยุค

1. องศาเดิมในยุคใหม่ เป็นทิศทางที่ดีกว่า
เช่น เดิมเป็นทิศทาง "ล้มเหลว" เปลี่ยนยุคใหม่เป็น "รุ่งเรือง"

2. องศาเดิมในยุคใหม่ เป็นบทบาทที่ดีกว่า
เดิมตำแหน่งลาภที่ดี อยู่ด้านหลัง เปลี่ยนยุคใหม่ เป็นลาภนั้นมาอยู่ด้านหน้า
หมายเหตุ :
เมื่อบทบาทดาวเปลี่ยนไป การจัดบ้านทั้งหมดก็ต้องปรับให้สอดคล้องตามกัน

วิธี การเปลี่ยนยุค

1. การเปิดหลังคาด้านหลังอาคาร เพื่อให้แสงอาทิตย์กระทบพื้นอาคาร ( ชั้นใด ๆ ก็ได้ )
เท่ากับส่วนสำคัญอาคารหลังนั้นมีการเปลี่ยนแสงอาทิตย์จากยุคสร้างเดิม
เป็นยุคเวลาปัจจุบันนับเป็นการเปลี่ยนยุคโดยสมบูรณ์

 • ต้องเปลี่ยนส่วนกลางด้านหลังอาคารเป็นหลัก
 • ชั้นล่างสุดมีผลมากที่สุด 2. ชั้นดาดฟ้ามีผลรองลงมา
 • ต้องมีขนาดอย่างน้อย 1 / 3 ของพื้นที่ด้านหลัง ของส่วนกลาง
 • ต้องมีขนาดอย่างน้อย 2 / 3 ของพื้นที่ด้านหลัง ของส่วนด้านข้าง
  อย่างไรก็ตาม ถือเป็นการเปลี่ยนยุคที่ไม่สมบูรณ์
 • ต้องเปิดนานอย่างน้อย 1 ชั่วยาม ( 2 ชั่วโมง )
 • ฤกษ์เปิด เป็นฤกษ์ธรรมดาก็เพียงพอ ( ดังนั้น ไม่ควรเลือก ตีอ้วง )
 • ฤกษ์ปิด ต้องเป็นฤกษ์ที่ดี ( เสมือนเป็นวันเวลาเกิดใหม่ )
 • ฤกษ์เปิดและฤกษ์ปิดควรเป็นคนละฤกษ์กัน

2. การก่อเพิ่มชั้นอาคาร / สร้าง ต่อเติมหลังคา

 • หลักการเกี่ยวกับการกระทบของแสงอาทิตย์ เหมือนข้างต้น
 • กรณีสร้างหลังคาเพิ่ม ตำแหน่งส่วนกลางด้านหลัง ต้องมีผนังรองรับเพื่อเป็น
 • ตำแหน่งประธานโดยสมบูรณ์ กำแพงต้องมีความสูงจรดเพดาน
 • การก่อเพิ่มชั้นอาคาร ฤกษ์เริ่มต้นต้องเป็นฤกษ์ที่ดี
 • ฤกษ์สำหรับสร้าง ต่อเติมหลังคา กฎเกณฑ์เดียวกับ ข้อ 1

3. การเปลี่ยน / ต่อเติม กำแพงหลังบ้าน

 • เปลี่ยน / ต่อเติม ส่วนกลาง ( ประธาน ) ถือว่าเปลี่ยนโดยสมบูรณ์
 • เปลี่ยน / ต่อเติม ด้านข้าง ต้องอย่างน้อย 2 / 3 ถือเป็นการเปลี่ยนยุคที่ไม่สมบูรณ์
  แต่หากประธานของอาคารพิงอยู่กำแพงนั้น ถือว่าเปลี่ยนโดยสมบูรณ์
  หากต่อเติมต้องมีทั้งหลังคาคลุมถึง และมีผนังส่วนกลางด้านหลังรองรับ
 • หากเดิมมีหน้าต่าง ต้องการเปลี่ยนยุคโดยการเปลี่ยนแปลงหน้าต่าง
  ให้ปิดหน้าต่างเดิมก่อน อย่างน้อย 13 วัน จึงค่อยหาฤกษ์ซ่อม
 • หากเจาะช่องหน้าต่าง ช่องนั้นต้องได้ขนาดอย่างน้อย 1 / 3
  ของพื้นที่ส่วนกลาง ( 1 / 9 ของอาคาร )

4. การเปลี่ยนประธาน
หลังบ้าน หรือดาดฟ้า ต้องมีการกระทบเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ
1. ทุบพื้นทั้งอาคาร ถือว่าไม่เปลี่ยนยุค

2. ทาสีทั้งหลัง ถือว่าไม่เปลี่ยนยุค

ยกเว้น มีการขูดผนัง ซ่อมแซมหลายส่วน มีสิทธิเปลี่ยนยุค แต่ไม่สมบูรณ์
ทาสีแบบเปลี่ยนโฉม มีสิทธิเปลี่ยนยุค

3. หลังบ้านเป็นช่องแสง
( SKYLIGHT) หรืออิฐบล๊อคแก้ว หรือช่องหน้าต่าง
เมื่อเวลาเข้าสู่ยุคใหม่ ไม่ถือว่าเปลี่ยนยุค เพราะแสงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นนั้น
เกิดขึ้นเป็นประจำ มิได้เกิดขึ้นใหม่

4. บ้านหลังชนกัน สร้างยุคปัจจุบัน เมื่อเข้าสู่ยุคถัดไป หากเพื่อนบ้านมีการเคาะ / ซ่อมแซม /
กระเทือน หลังบ้านเรา ถือว่าเปลี่ยนยุค

5. ห้องต่าง ๆ จะเปลี่ยนยุคได้ก็ต่อเมื่ออาคารใหญ่เปลี่ยนยุคแล้วเท่านั้น

6. การวิเคราะห์อาคารที่เปลี่ยนยุคไม่แน่นอน ให้คำนวณผังดาวทั้ง 2 ยุค และหากยุคปัจจุบันมี

ความเหมาะสมหรือดีกว่า เราสามารถทำให้เปลี่ยนยุคโดยสมบูรณ์ตามวิธีที่กล่าวมา
หากไม่สะดวก ให้หาฤกษ์ที่ดี เคาะกำแพงประธานนานอย่างน้อย 2 นาที
( กำแพงประธานอาจไม่ใช่กำแพงหลังบ้าน ) ให้เคาะเบา ๆ พอเป็นพิธี
โดยเคาะให้ทั่วทั้งกำแพง แต่เพื่อให้เปลี่ยนยุคโดยสมบูรณ์ควรเคาะกำแพงต่อเนื่องไปรอบบ้าน

7. เคาะชั้นใต้ดินไม่นับ

8. หากบุคคลในบ้านกำลังตั้งครรภ์ ห้ามกระทำการใด ๆ

หากเริ่มต้นแล้ว ควรงดเว้น หากกระทำต่อ อาจมีผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ จึงควรหลีกเลี่ยง
หากจำเป็น ให้หญิงตั้งครรภ์ผู้นั้นย้ายออกไป

หมายเหตุ :
ยุคสร้าง ยุคเวลา บัญญัติศัพท์โดย ซือเฮีย สุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ เมื่อ 2543

 


หมายเหตุ :

ตามต้นฉบับวิชา ภาษาจีน

เฮี่ยงคงเก้าแช - แปลว่า ดาว 9 ดวง ระบบเฮี่ยงคง

ทาง อ.เกรียงไกร ได้บัญญัติศัพท์เป็น
ดาว 9 ยุค / ดาวเก้ายุค


เพื่อให้เป็น เอกลักษณ์ของชมรมฯ ตั้งแต่ พศ. 2529

จึงขอประกาศมา ณ โอกาสนี้


บทความดาว 9 ยุค ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเปลี่ยนยุค

Tsunami / ดาว 9 ยุค


ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน

 


ฮวงจุ้ย ดาว 9 ยุค ( ดาวเก้ายุค ) เปลี่ยนยุค 8

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์