ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ดาว 9 ยุค : สึนามิ Tsunami ทำให้เปลี่ยนยุค

เผยแพร่ ฮวงจุ้ย เป็นวิทยาทาน ตั้งแต่ 2531
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


สึนามิ Tsunami กับ การเปลี่ยนยุค ดาวเก้ายุค

สึนามิ กับ ฮวงจุ้ย ยุค 8

จากข้อมูลของ ภาควิชาวิศกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมแผนที่ทหาร

ปกติ แผ่นดินจะมีการเคลื่อนตัวเฉลี่ย ปีละ 1 ซม.

ผลของการเกิด สึนามิ ทำให้ภูเก็ตเคลื่อนตัวไปจากเดิมประมาณ 32 เซ็นติเมตร
และกรุงเทพเคลื่อนตัวประมาณ 9 เซ็นติเมตร
( ในชั่วเวลาไม่ถึง 1 วัน )


และองศาที่วัดได้จริง ก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 1 - 3 องศา

.........................................


ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือปฏิทินฤกษ์มงคล 2548 หน้า 55 และการบรรยายใน UBC 7

เดือนมกราคม ( +/- 15 วันระบบสุริยคติจีน = 21 ธค.- 18 กพ.)
เดือนเมษายน ( +/- 15 วันระบบสุริยคติจีน = 20 มีนา - 21 พค.)
เมืองไทยจะเกิดเหตุร้าย
เพราะดาวเดือนจรระบบไซที เป็นดาว 5 และดาว 2 ตามลำดับ

ในภาพรวมของโลก
ดาวจรประจำปีระบบไซที ดาว 4 จรเข้ามาเมื่อธันวาคม ปี 2547
และดาวจร 5 ปีนี้เป็นโหงวอึ้งเกียลักสือ ( รวมเป็นมหาวิบัติ ) จะอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

Tsunami ทั้ง 2 ครั้ง จุดศูนย์กลางเกิดขึ้นที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนิเซีย

ท่านที่มาฟังบรรยาย ลองดูเอกสารผังดาว ตรงช่องกลาง
"ทำนายเหตุการณ์โลกและบ้านเมือง ประจำปี 2548"
จะพบว่าดาวปีจร คือ4
และดาวเดือนจรเมษายน คือ 4
ดังนั้นดาวเดือนจร 5 จะโคจรมาซ้ำที่จุดเดิม จะเกิดเหตุร้ายซ้ำ ( คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ )

นับว่ายังโชคดีที่ ไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรง
แต่บทบาทดาวเดือนจร 5 จะยังคงมีไปจนถึง 21 พค.

และเมื่อพิจารณาเมืองไทย
เดือนพค. เป็นดาวเดือนจร 1 ทิศใต้ประเทศไทยจะเป็นดาว 5
ดังนั้น ทางภาคใต้ยังคงมีปัญหาต่อจนถึง 21 มิย.

เดือนตค. ยังคงเป็นเดือนที่มีโอกาสจะเกิดเหตุร้ายอีกครั้ง ( 23 กย. - 22 พย. ) จึงขอให้ระวังไว้

หมายเหตุ
1.
นับตั้งแต่เกิดเหตุครั้งแรกจนกระทั่งครั้งนี้ ยังไม่มีผู้ใดใช้
ดาว 9 ยุคสำนักเฮี่ยงคง ระบบไซที มาทำนาย เช่นเดียวกับชมรม

มีแต่ใช้ระบบเอาที และ/หรือฤกษ์ยาม มาวิเคราะห์
ซึ่งจะไม่ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

2.
ประเด็นการเปลี่ยนยุค
ตามที่ท่านอาจารย์ได้เคยแจ้งไว้ในห้องเรียน
ภาคใต้ต้องถือว่าเปลี่ยนยุคทั้งหมด

สำหรับกรุงเทพ ได้มีการเก็บข้อมูลเป็นการภายใน
พบว่าหลัง Tsunami ครั้งแรก ได้มีการวัดองศาบ้าน
มีทั้งองศาที่เปลี่ยนไปทั้งเพิ่มและลด รวมทั้งไม่เปลี่ยน

อาคารขนาดใหญ่มีการสั่นไหว เช่น ตึกแกรมมี่
ดังนั้น โดยทั่วไปอาคารขนาดใหญ่ทีมีการรับรู้การสั่นสะเทือน
โอกาสเปลี่ยนยุคมีสูงมาก

สำหรับบ้านเรือนทั่วไป ต้องใช้การวัดผล

การพิสูจน์วัดผล โดยดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่า
สอดคล้องกับผังดาวยุคใดมากกว่ากัน


สงวนลิขสิทธิ์
30 / 3 / 48


หมายเหตุ :

ตามต้นฉบับวิชา ภาษาจีน

เฮี่ยงคงเก้าแช - แปลว่า ดาว 9 ดวง ระบบเฮี่ยงคง

ทาง อ.เกรียงไกร ได้บัญญัติศัพท์เป็น
ดาว 9 ยุค / ดาวเก้ายุค


เพื่อให้เป็น เอกลักษณ์ของชมรมฯ ตั้งแต่ พศ. 2529

จึงขอประกาศมา ณ โอกาสนี้

 

บทความดาว 9 ยุค ที่เกี่ยวข้อง

เตรียมตัวสู่ ยุค 8 

วิธีการเปลี่ยนยุค

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน

 

 


Fengshui Town. เมืองแห่งความรู้ด้านฮวงจุ้ย

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์