ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ฮวงจุ้ย ดาว 9 ยุค / ดาวเก้ายุค ยุค 8

เผยแพร่ ฮวงจุ้ย เป็นวิทยาทาน ตั้งแต่ 2531
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


การเตรียมตัวสู่ ฮวงจุ้ย ยุค 8 ( 4 กพ. 2547 - 3 กพ 2566 )

การเตรียมตัวสู่ยุค 8 ( 4 กพ. 2547 - 3 กพ 2566 ) จากวิชาดาวเก้ายุค

1.องค์ประกอบของการเปลี่ยนยุค

  1. ประตู
  2. ประธาน
  3. ส่วนหลังบ้าน
  4. ส่วนหลังคา

คอนโดสร้างยุค 7 แต่เข้าอยู่อาศัย และตั้งเจ้าที่ยุค 8 บทบาทเป็นยุค 7
และหากทำการต่อเติม หรือเคาะเปลี่ยนยุค บทบาทเป็นยุค 7
บ้านสร้างยุค 7 ตั้งจุดยึดเหนี่ยวยุค 8 บทบาทของจุดยึดเหนี่ยวเป็นบทบาทยุค 7
บ้านสร้างยุค 7 เปลี่ยนประธานยุค 8 องศาเดิม บทบาทของประธานเป็นบทบาทยุค 7
บ้านสร้างยุค 7 เปลี่ยนประธานยุค 8 องศาใหม่ บทบาทของประธานเป็นบทบาทยุค 7

2.อาคารบ้านเรือนที่เหมาะสมในการเปลี่ยนบทบาทเป็นยุค 8 จะมีข้อดี คือ

เราสามารถคาดการณ์และจัดสถานที่ ชัยภูมิให้สอดคล้องได้ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน
ออกแบบ ก่อสร้าง
แต่หากอาคารเปลี่ยนยุคภายหลัง โดยไม่ตั้งใจ เช่น ซ่อมแซมหรือต่อเติม
ดาดฟ้า ด้านหลังอาคาร จะทำให้การแก้ไข ปรับเปลี่ยนชัยภูมิค่อนข้างยุ่งยาก
มีค่าใช้จ่ายสูง

และในกรณีที่เปลี่ยนยุคโดยไม่ทราบ ทำให้แก้ไขไม่ถูกจุด
( ดาวได้เปลี่ยนไปตามยุคใหม่ ) เช่น กรณี Townhouse ด้านหลังเป็นกำแพงบ้าน
ร่วมกันเพื่อนบ้าน และมีการกระทบ

3.บ้านอาคารในปัจจุบัน ( ไม่ว่ายุคสร้างเมื่อใด )

ต้องให้ความสำคัญที่ดาว 8 ( ทั้งตำแหน่งโชคลาภและบารมี ) ดาวหนุน 9 เป็นอันดับต่อมา

ส่วนตำแหน่งดาว 5 ลาภวิบัติ ต้องให้นิ่ง ห้ามเคลื่อนไหวเหมือนเดิม
ยกเว้น ดาว 5 นั้นทำหน้าที่เป็นตัวแทนของดาวลาภ 8 ที่เข้าสู่ศูนย์กลาง
( กรณีดาวบารมีจะตรงกันข้าม )

4.อาคารยุคใดก็ตาม ที่ได้ใช้ดาว 5 เป็นดาวตัวแทนของดาวประจำยุค 7 ( ไม่ว่าลาภ หรือบารมี )

เมื่อเข้าสู่ยุค 8 บทบาทการเป็นดาวตัวแทนจะหมดไป
จึงต้องหาฤกษ์ แก้ไขให้ดาว 5 ทำหน้าที่ตามปกติ ( ดาว 5 ลาภ ต้องนิ่ง และดาว 5 บารมี ต้องเคลื่อน )

5.กรณีที่ลาภประจำยุค 8 มาอยู่ด้านข้าง หรือด้านหลังบ้าน
ให้ดูดาวลาภหนุน 9 แทน หากไม่เอื้ออำนวย พิจารณาการเปลี่ยนยุค หรือการเปลี่ยนประธานในยุค 8

6.หากองศาที่บ้านล้มเหลว ( คือ ลาภอยู่ด้านหลัง บารมีอยู่ด้านหน้า )
และองค์ประกอบเอื้ออำนวย ให้พิจารณาทำการเปลี่ยนยุค

7.ยุค 8 องศาที่ล้มเหลว แต่กลับดี ได้แก่

องศาที่ 45, 60 เพราะเป็นตัวตรีโกณทุกช่อง และมีลาภหนุนอยู่ด้านหน้าซ้ายมือ และลาภวิบัติ เข้าสู่ศูนย์กลาง
เหมาะกับสถานที่ต้องการความสามัคคี เช่น สมาคม มูลนิธิ หรือเหมาะกับคนรวยมาก ๆ
แต่อาคารที่สร้างยุค 7 ไม่ควรเปลี่ยนยุค เพราะดาวลาภ 8 อยู่ด้านหน้า

องศาที่ 225, 240 แม้ว่าตรีโกณเหมือนข้างต้น แต่ลาภวิบัติมาอยู่ด้านหน้าตรง
ดังนั้น จะดีไม่เท่าข้างต้น

หมายเหตุ
จากเหตุ Tsunami ทำให้เมืองไทยทั้งหมดเปลี่ยนเป็นยุค 8

 


หมายเหตุ :

ตามต้นฉบับวิชา ภาษาจีน

เฮี่ยงคงเก้าแช - แปลว่า ดาว 9 ดวง ระบบเฮี่ยงคง

ทาง อ.เกรียงไกร ได้บัญญัติศัพท์เป็น
ดาว 9 ยุค / ดาวเก้ายุค


เพื่อให้เป็น เอกลักษณ์ของชมรมฯ ตั้งแต่ พศ. 2529

จึงขอประกาศมา ณ โอกาสนี้


บทความดาว 9 ยุค ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเปลี่ยนยุค

Tsunami / ดาว 9 ยุค

 


 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน

 


ดาวเก้ายุค

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์