ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ความเชื่อ สุสาน ( ฮวงจุ้ย / ฮวงซุ้ย )

เมืองฮวงจุ้ย Fengshuitown เฟิงสุ่ยทาวน์
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ข้อควรระวัง ความเชื่อ สุสาน

เมื่อเกิดเหตุที่บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ก็มักจะมีผู้ใหญ่หรือผู้รู้ให้คำแนะนำต่าง ๆ
ซึ่งมาจากรับฟังต่อ ๆ กันมา หรืออาจเกิดจากความคิดเห็นของตนเอง บ่อยครั้งก็ขัดแย้งกัน โดยเฉพาะคำกล่าวดังต่อไปนี้

แป๊ะสื่อบ่อกี๋ - ร้อยเรื่องไร้โทษภัย
และ
เฮวียงซึงจี๊ซัวะ - ความตายระงับโทษภัย

ความหมายคือ เมื่อคนตายแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดแล้ว จะไม่มีเรื่องร้ายอื่นใดอีก
ดังนั้น จะทำการใดเกี่ยวกับการฝังได้ ปลอดภัยหมด
และที่มักจะปฏิบัติกันคือ เมื่อครบ 7 วันก็ไปฝังบรรจุโดยไม่ดูฤกษ์

ข้อเท็จจริงตามหลักวิชา
สมัยก่อน เมื่อบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่เมื่อสิ้นบุญ
ลูกหลานจะพยายามหา สถานที่ที่ดีที่สุด
กล่าวคือ ชัยภูมิดี สวยงาม มีองค์ประกอบครบถ้วน ทิศทาง ( องศา ) ถูกต้องกับบุคคลที่เสียชีวิต และต้องได้ฤกษ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้
( ส่วนใหญ่ไม่เกิน 4 ปี )

ดังนั้น การเก็บศพฝากไว้ที่ สุสาน จึงเป็นเรื่องปกติ และกระทำกันในหมู่คนที่มีเงิน
และบัณฑิต ผู้มีการศึกษา

เพราะหากไม่ดูฤกษ์ อาจจะเกิดเรื่องร้าย ( โทษอสูร ) เบาหน่อยก็เสียเงินเสียทอง ทะเลาะวิวาท หนักหน่อย ธุรกิจเสียหาย อุบัติเหตุ ป่วยหนัก รุนแรงสุดถึงตาย

นอกจากการดูฤกษ์แล้ว ยังต้องดูว่า สุสาน ในทิศทางนั้น ให้คุณกับบุคคลที่บรรจุด้วย
เพราะหากผิดพลาด จะเกิดโทษร้ายดังข้างต้น แต่รุนแรงและยาวนานกว่า
เพราะกรณีฤกษ์ผิด ยังมีวันสิ้นสุด คือมากสุดไม่เกิน 12 ปี
แต่หากทิศขัดแย้งหรือปะทะกับปีเกิด ผลร้ายตลอดชั่วชีวิต ของลูกหลานไม่มีสิ้นสุด

และจากประสบการณ์ของอาจารย์ที่ได้พบเห็นและบันทึกเป็นสถิติมากว่า 10 ปีพบว่า บุคคลที่ให้คำแนะนำเหล่านี้จะปลอดภัย
แต่ บุคคลที่กระทำตามคำแนะนำเหล่านั้น มักจะเกิดเรื่องเลวร้ายต่าง ๆ และประสบเคราะห์กรรมเกือบทุกราย ***

และเมื่อไม่ทราบว่า การที่ตนเองประสบเหตุร้ายนั้น เกิดจากคำแนะนำที่ผิด โดยคาดว่าเป็นเรื่องบังเอิญ ทำให้บุคคลผู้ให้คำแนะนำ จึงไม่ได้รับรู้ว่าคำแนะนำนี้ผิด จึงทำให้คำแนะนำเหล่านี้จึงยังคงอยู่

 

ซานี้เอ๋า ไช่ไหล่ไป่ - 3 ปีหลังจากนี้ จึงค่อยมาไหว้

เมื่อฝังบรรจุแล้ว อีก 3 ปีจึงค่อยมาไหว้ โดยอาจมีความเชื่อจากหลายสาเหตุ ดังนี้

1. กลัวโทษภัยจากอสูร
2. ขี้เกียจ ไม่อยากทำพิธี
3. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
4. ฟังหรือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา

ข้อเท็จจริง
ผู้ที่ถูกฝังบรรจุ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นพ่อแม่ ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูเรามา
มีบุญคุณต่อเราตลอดชีวิต
โดยธรรมเนียมโบราณ ยามเมื่อท่านสิ้นลม ลูกหลานจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน ด้วยการผลัดกันไปเฝ้าอยู่ที่ สุสาน ( ฮวงจุ้ย / ฮวงซุ้ย ) เป็นเพื่อนพ่อแม่เป็นเวลา 3 ปี

แม้ว่าปัจจุบัน การไปเฝ้า สุสาน จะไม่สามารถกระทำได้
แต่การไม่ไปไหว้ในช่วง 3 ปีแรก ถือว่าลูกหลานขาดน้ำใจ
หรืออาจกล่าวได้ว่า อกตัญญู
ที่ถูกต้องคือ ให้ไปไหว้เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง

หมายเหตุ
สำหรับกรณีที่ลูกหลานทั้งครอบครัวขาดการไหว้ไปมากกว่า 1 ปี
เมื่อไปไหว้ใหม่ต้องดูฤกษ์

 

โบยตี่ - การซื้อที่

ก่อนการบรรจุฝัง มักจะโยนเหรียญบาทใส่หลุม สุสาน เพื่อเป็นการซื้อที่ให้กับคนตาย

ข้อเท็จจริงตามหลักวิชา
เหรียญมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่สุดในแผ่นดิน
ทำให้วิญญาณผู้ตายไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ จะต้องหนีไปที่อื่น

เช่นเดียวกับ กรณีการตัดต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมักจะเกิดเหตุกับผู้กระทำ
จึงต้องมีเหรียญหรือตราแผ่นดินประทับ ก็จะตัดได้โดยปลอดภัย
หลักการเดียวกันนี้ ยังใช้กับกรณีกระถางไหว้เจ้า กระถางไหว้บรรพบุรุษ
กล่าวโดยสรุป คือ ห้ามใส่เหรียญ

 

การเอาทรายลงหลุม สุสาน ( ฮวงจุ้ย / ฮวงซุ้ย )

มักปฏิบัติตามกันมา โดยผู้แนะนำหลายคนก็ไม่ทราบเหตุผล

ข้อเท็จจริง
ในกรณีที่ ที่นั้นเป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมถึง จะเททรายลงในหลุม สุสาน
เพื่อให้ทรายเป็นตัวบังคับโลงไม่ให้ลอย หรือเคลื่อนไปมาในหลุมตามกระแสน้ำ
แต่หากอยู่ในที่สูงห้ามทำ เพราะพื้นที่ในหลุมจะแน่น พลังอยู่ไม่ได้ก็จะหนีออกไป
การมีที่ว่างในหลุม สุสาน จะมีที่รองรับพลัง จึงจะส่งผลดีต่อลูกหลานได้เซ็งกุ้ย - ขึ้นหิ้ง

เมื่อทำบุญ ครบ 100 วัน ก็จะนำรูปบรรพบุรุษขึ้นที่สูง คือ แขวนรูป โดยทั่วไปเมื่อครบกำหนดก็จะตอกผนัง แขวนรูปขึ้น

ข้อเท็จจริง
ต้องดูฤกษ์ อย่างน้อยที่สุดต้องเป็นฤกษ์ปลอดภัย แต่หากเป็นไปได้ควรรอจนได้ฤกษ์ที่ดี

โดยดูราศีตำแหน่งที่ตั้ง ต้องไม่ขัดแย้งกับปีเกิดบรรพบุรุษ
และต้องดูทิศประธาน และทิศหลังบ้าน ทิศตั้ง
ห้ามปะทะและห้ามเป็นอสูร และห้ามปะทะปีเกิดผู้ประกอบพิธี
และในกรณีที่มีการกระทบกระเทือน ต้องพิจารณาดาว 9 ยุค ตำแหน่งนั้นห้ามเป็นดาว 5


ข้อเท็จจริงเหล่านี้ จากรุ่นต่อรุ่นก็มักถูกลืมเลือน
หรือบิดเบือนจากเหตุผลที่แท้จริง
การที่เราจะเชื่อได้หรือไม่ ต้องวัดผลทางด้านสถิติ
พิจารณาด้วยสติปัญญา

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
  ประเภทของ สุสาน
  ผลของ สุสาน ที่มีต่ออาจารย์ ( ประวัติ อจ. )
คำกล่าวที่ต้องระวังเกี่ยวกับ สุสาน
  ไหว้สุสานบรรพบุรุษ เทศกาลเช็งเม้ง
  การจุดประทัด
  การย้ายสุสาน ฮวงจุ้ย
  ทิศอสูร ทิศห้าม ประจำปี
  DVD บรรยายเรื่อง สุสาน ฮวงจุ้ย / ฮวงซุ้ย
   
  * กลับสู่หน้าหลัก เมืองฮวงจุ้ย *


ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน

 


สุสาน ( ฮวงจุ้ย / ฮวงซุ้ย ) กับความเชื่อ

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์