ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

เชงเม้ง : ไหว้บรรพบุรุษ
เทศกาล เช็งเม้ง ตังโจ่ย

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


พิธี ไหว้บรรพบุรุษ ช่วงเชงเม้ง ตังโจ่ย ฉบับสมบูรณ์

สุสานฮูลิน ไหว้เชงเม้ง

ชิงหมิง ( qing-ming ) หรือ เชงเม้ง เช็งเม้ง
เป็นชื่อของสารท ( 1 ปีมี 24 สารท )
"เช็ง" หมายถึง สะอาด บริสุทธิ์ และ "เม้ง" หมายถึง สว่าง
รวมแล้วหมายความถึง ช่วงเวลาแห่งความแจ่มใส รื่นรมย์

สารท เช็งเม้ง หรือ เชงเม้ง เริ่มต้นประมาณ 5 เมษา - 20 เมษา
เป็นฤดูใบไม้ผลิ อากาศจะคลายความหนาวเย็น เริ่มเข้าสู่ความอบอุ่น ของประเทศจีน
มีฝนตกปรอย ๆ
มีบรรยากาศสดชื่น ท้องฟ้าใสสว่าง ( เป็นที่มาของชื่อ สารท เช็งเม้ง )

เทศกาลเช็งเม้ง

ประเพณีที่สำคัญมากที่สุดของของชาวจีน คือ ไหว้บรรพบุรุษ ที่ สุสาน
( ฮวงซุ้ย หรือ ฮวงจุ้ย )
เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยมีอิทธิพลมาจากลัทธิขงจื้อ
ที่เน้นเรื่องความกตัญญูเป็นสำคัญ ประเพณีนี้สืบทอดมายาวนานเป็นพันปี
โดยขุนนาง สมัยราชวงศ์โจว โจวกงจีตั้น เป็นผู้กำหนด พิธีการจัดงานศพ

ในสมัยราชวงศ์ถัง ( ประมาณ ค.ศ. 618 ) พระราชพิธีเซ่นไปไหว้สุสานอดีตกษัตริยาธิราช
มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ปีหนึ่งกระทำกันปีละ 2 ครั้ง คือช่วงเช็งเม้ง และประมาณปลายปี
( คาดว่า น่าจะเป็นช่วงตังโจ่ย )

สุสาน ฮวงจุ้ย
สุสาน ( ฮวงจุ้ย / ฮวงซุ้ย ) ที่ มูลนิธิ สุสาน ฮูลิน สระบุรี

ประโยชน์ของการไป ไหว้บรรพบุรุษ เทศกาลเชงเม้ง

 1. เพื่อรำลึกถึงคุณความดี ที่บรรพบุรุษของเราได้กระทำไว้ ได้ดูแลเรา
  ลำบากเพื่อเราให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิต
  "เราสบาย เพราะพ่อแม่ บรรพบุรุษลำบาก"

 2. เป็นศูนย์รวมตระกูล ผังตระกูล
  โดยทั่วไป การไหว้ที่ดีที่สุด ต้องนัดหมายไปไหว้พร้อมกัน ( วันและเวลาเดียวกัน )
  ทำให้ลูกหลานที่อยู่กระจายกันไป ได้มาพบปะ สังสรรค์กันพร้อมหน้า
  เป็นการสร้างความสามัคคี สร้างจุดศูนย์รวม กล่าวได้ว่าเป็น วันรวมญาติ

 3. เป็นกรอบถนนชีวิตของลูกหลานทุกคน "พ่อแม่ตายแล้ว ยังกำหนดชะตาชีวิตลูกหลาน"
  เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เน้นความกตัญญูที่มีต่อบุพการีและลูกหลานควรปฏิบัติตาม

 4. เป็นการเตือนสติตน ความตายต้องเกิดขึ้นกับทุกคน และเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชน

ประเพณีปฏิบัติในวัน เช็งเม้ง

 1. การทำความสะอาด สุสาน ( เซ้าหมอ )
  ลงสีที่ป้ายชื่อให้ดูใหม่ - คนตายแล้วลงสีเขียว หรือสีทองขลิบเขียว คนเป็นลงสีแดง
  ( ห้ามถอนหญ้า - อาจกระทบตำแหน่งห้าม
  เช่น ทิศอสูร ทิศแตกสลาย ทิศดาวเบญจภูติ )

  บ้างก็ตกแต่งด้วย กระดาษม้วนสายรุ้ง
  ( สุสานคนเป็น - แซกี - ใช้สายรุ้งสีแดง :: สุสานคนตาย - ฮกกี - ใช้หลากสีได้ )
  ห้ามปักธง ลงบนหลังเต่า เท่ากับทิ่มแทงหลุม
  และบางความเชื่อ ทำให้หลังคาบ้านของบรรพบุรุษรั่ว

 2. กราบไหว้ เจ้าที่ เป็นการให้เกียรติ และขอบคุณที่ช่วยคุ้มครองดูแล

  การจัดวางของไหว้ ( เรียงลำดับจากป้าย )

  1. เทียน 1 คู่ + ธูป 5 ดอก ( อาจปักลงบนฟักได้ )
  2. ชา 5 ถ้วย
  3. เหล้า 5 ถ้วย
  4. ของไหว้ต่าง ๆ เช่น ขนมอี๋ ผลไม้
   *** ควรงดเนื้อหมู - เพราะเคยมีปรากฎว่า เจ้าที่เป็นอิสลาม ***
  5. กระดาษเงิน กระดาษทอง

  กราบไหว้ ระลึกถึงพระคุณ ของพ่อแม่ บรรพบุรษ
  ตั้งเครื่องบูชาเซ่นไหว้ดวงวิญญาณของท่าน

  การจัดวางของไหว้ ( เรียงลำดับจากป้าย - จะต่างกับข้างต้น )

  1. ชา 3 ถ้วย
  2. เหล้า 3 ถ้วย
  3. ของไหว้ต่าง ๆ เช่น ขนมอี๋ ผลไม้
   * ของไหว้ ตามความเชื่อประเพณีของแต่ละท้องถิ่น
   * ส่วนใหญ่เป็น ขนมถ้วยฟู - ฮวกก้วย *
  4. กระดาษเงิน กระดาษทอง ฯลฯ
  5. เทียน 1 คู่ + ธูป ตามจำนวนบรรพบุรุษ ท่านละ 1 ดอก

  หมายเหตุ
  *** ห้ามวางของตรงแท่นหน้า เจีี๊ยะปี ( ป้ายหิน ที่จารึกชื่อ บรรพบุรุษ )
  เพราะเป็นที่เข้าออกของ วิญญาณบรรพบุรุษ ไม่ใช่เก้าอี้นั่ง อย่างที่หลายคนเข้าใจผิด***

พิธีเช็งเม้ง
ผู้อาวุโส เป็นผู้นำกราบ ไหว้จนเทียนใกล้หมดก้าน

ลูกหลาน
ตีวงล้อมด้วยหวาย เผา กระดาษเงิน กระดาษทอง ฯลฯ
เป็นการกำหนดขอบเขตว่า สิ่งเหล่านี้ลูกหลานส่งให้ บรรพบุรุษของครอบครัว นั้น ๆ เป็นการเฉพาะ
ป้องกันการแย่งชิง ( ผู้ตีวงล้อม ต้องเป็นลูกหลานเท่านั้น ) *** เป็นอันเสร็จพิธี

บางครอบครัวก็จะมานั่งล้อมวงทานอาหารกันต่อ เพื่อเป็นการ
แสดงความสมานสามัคคีแก่ บรรพบุรุษ

ความเชื่อและข้อเท็จจริงตาม หลักฮวงจุ้ย

 1. เมื่อทานหอยแครงเสร็จ จะโยนเปลือกหอยแครง

  ลงบนเนินหลังเต่า
  ( เนินดินด้านหลัง ป้ายสุสานบรรพบุรุษ ) ความหมายคือ มีลูกหลานมาก
  ประเด็นนี้ ไม่ขัดกับหลักวิชา

 2. ทุกครั้งที่มาไหว้ จะขุดเอาดินมากลบบนหลังเต่า โดยเชื่อว่า จะทำให้การค้าเพิ่มพูน
  ข้อเท็จจริง : จะทำก็ต่อเมื่อ หลังเต่ามีรูแหว่งไป จึงซ่อมแซม และต้องดูฤกษ์
  โดยเฉพาะการขุดดิน ถือเป็นการกระทบธรณี

 3. ปลูกดอกไม้ รอบๆ สุสานบรรพบุรุษ
  ข้อเท็จจริง : ห้ามปลูกดอกไม้ รอบๆ สุสานบรรพบุรุษ มีความหมายด้าน ชู้สาว
  แต่ปลูกหญ้าได้

 4. หากต้องการซ่อมแซม สุสานบรรพบุรุษ ทำได้เฉพาะ สารทเช็งเม้ง เท่านั้น
  ข้อเท็จจริง : ไม่จำเป็นต้องเป็น เทศกาลเช็งเม้ง ขึ้นอยู่กับฤกษ์
  หากทำในสารทนี้โดยไม่ดูฤกษ์ กลับจะเกิดโทษภัยจาก อสูร


 5. จุดประทัด เพื่อกำจัดผีร้ายให้พ้นไป
  ข้อเท็จจริง : ตามหลักวิชา การจุดประทัด เป็นการกระตุ้น
  หากตำแหน่งถูกต้อง ก็จะได้ลาภ หากผิดตำแหน่ง จะเกิดปัญหา

  ( ผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจเรื่อง ดาว 9 ยุค และฤกษ์ เป็นอย่างดี )  *** ดังนั้น หากไม่รู้ตำแหน่งที่ควรจุด หรือฤกษ์ที่จุดได้ ***
  ห้ามจุดประทัด ... เพราะโอกาสเกิดเหตุไม่ดีมีมาก

  *** ไม่จุดประทัด ไม่เสียหาย ***
  แล้วเราจะเอาครอบครัวไปเสี่ยงทำไม
 6. บางครอบครัวต้องการประหยัด จัดอาหารไหว้เพียง 1 ชุด ไหว้หลายแห่ง
  ข้อเท็จจริง : ทำเช่นนี้ไม่ถูกต้อง บรรพบุรุษ ชุดแรกสุดเท่านั้นที่ได้รับ

 7. บางคนเชื่อว่า จะไม่เผากระดาษทองให้กับ บรรพบุรุษ
  นอกจากตายมานานแล้ว ถือว่าได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นเทพ
  ข้อเท็จจริง : ตามประเพณีโดยทั่วไปไม่มี

 8. การไว้ทุกข์พ่อแม่ ต้องนาน 3 ปี
  ข้อเท็จจริง : ประเพณีบางท้องถิ่น กำหนดเช่นนั้นจริง
  โดยเน้นเรื่องความกตัญญูเป็นหลัก


 9. การไป ไหว้บรรพบรุษ ครั้งแรก ต้องดูฤกษ์
  ข้อเท็จจริง : เป็นเรื่องถูกต้องตามหลักวิชา ฮวงจุ้ย
  โดยปกติแล้ว ซินแส จะเป็นผู้กำหนดฤกษ์ให้

  หากทิศด้านหลัง สุสาน เป็นทิศห้าม ทิศอสูร ทิศแตกสลาย
  *** ต้องใช้ฤกษ์ปลอดภัยเท่านั้น ***


  และไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นช่วง เช็งเม้ง เท่านั้น
  ปีต่อ ๆ ไป ไม่ต้องมีการ ดูฤกษ์ อีก

 

เทศกาล ใน การไหว้บรรพบุรุษ

สารท ราศีเดือน ห้ามทิศ
( ชง ปะทะ )
ห้ามทิศด้านหลัง
สุสาน
ชุนฮุน
( 21 มีนา - 4 เมษ )
/4 /10
( 270 +/- 15 องศา )
ทิศตะวันตก
เช็งเม้ง
( 5 เมษ - 20 เมษ )
/5 /11
( 300 +/- 15 )
ทิศใต้
ตังโจ่ย
( 22 ธค. - 5 มค. )
/1 /7
( 180 +/- 15 )
ทิศใต้


การไหว้ไม่ได้จำกัดว่า จะต้องไหว้ใน เทศกาลเช็งเม้ง เท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน จะพบว่า คนกลุ่มหนึ่งจะไปไหว้ก่อนถึง เทศกาลเช็งเม้ง เพื่อหลีกหนีปัญหาการจราจร

และเราสามารถเลือกไปไหว้ในช่วง ตังโจ่ย แทน
( โดยเฉพาะหากด้านหลัง สุสาน เป็นทิศตะวันตก )
อากาศเย็นสบายกว่า ปํญหาจราจรน้อย ของไหว้ราคาไม่แพง คนไม่พลุกพล่าน


ขอใหสมาชิกทุกท่าน เดินทางโดยสวัสดิภาพ


*** แผนที่ไปมูลนิธิสุสานฮูลิน พร้อมข้อมูล GPS ( Click ) ***


ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการไหว้ จากเช็งเม้ง เป็น ตังโจ่ย

*** ไม่เหมาะกับทิศด้านหลังสุสานเป็นทิศใต้

แบบสมบูรณ์

1. ไปไหว้ช่วงเชงเม้งตามปกติ
2. จุดธูปแจ้งบอกกล่าว บรรพบุรุษ ว่าครั้งต่อไปจะมาไหว้ช่วง ตังโจ่ย
3. ปลายปี ให้ไปไหว้ช่วงตังโจ่ย

( ปีแรกที่แจ้ง ต้องไหว้ 2 รอบ )

รองลงมา
1. จุดธูปบอกที่บ้าน
2. ปลายปี ให้ไปไหว้ช่วงตังโจ่ย

*** ไปไหว้ช่วงตังโจ่ยครั้งแรก ควรดูฤกษ์

แจ้งข้อมูล ดังนี้

1. ทิศด้านหลังป้ายสุสาน โดยประมาณ
( อาจสอบถามจากทางผู้ดูแลสุสาน + สังเกตุทิศทางพระอาทิตย์ควบคู่ )
2. ปีเกิดบรรพบุรุษ ( ทั้ง 2 ท่าน )
3. ปีเกิดผู้กระทำการ

>> บริการหาฤกษ์ยาม

Tips

การเตรียมตัวไปไหว้บรรพบุรุษ ช่วงเชงเม้ง ตังโจ่ย  

...................................................

Update 4 / 51 - จาก ผู้จัดการ

ปัจจุบัน จีนได้กำหนดวันเช็งเม้ง วันสารทขนมจ้าง และวันไหว้พระจันทร์ เป็นวันหยุด
เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมอันดีงาม
เพื่อรำลึก แสดงความรักและความเคารพต่อบรรพบุรุษ

สุสานหลัก 5 แห่งในเมืองปักกิ่ง ขนาดมาตรฐานตารางเมตรละ 10,000-30,000 หยวน
ซึ่งแพงกว่าราคาเฉลี่ยอพาร์ตเม้นท์ในย่านธุรกิจของปักกิ่งที่อยู่ที่เฉลี่ย 20,000 หยวนต่อตารางเมตร

..................................................
เชงเม้ง

เช็งเม้ง

ไหว้เชงเม้ง

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ณ สุสานในอำเภอหวงหลิง มณฑลส่านซีทางภาคตะวันเหนือของจีน
ชาวจีนต่างพร้อมใจกันมาบวงสรวงแด่จักรพรรดิหวงตี้ ซึ่งถือกันว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวจีน

 


Update 2554

การซื้อของไหว้พ่อแม่ บรรพชน

ลูกทุกคนต้องมีส่วนร่วม ( มีมากออกมาก มีน้อยออกน้อย )Clip VDO เช็งเม้ง

 1. ไหว้บรรพบุรุษ เชงเม้ง - 1
 2. ไหว้บรรพบุรุษ เชงเม้ง - 2


อ่าน หรือ ตั้ง คำถามเกี่ยวกับสุสานบรรพบุรษ Click

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
  ประเภทของ สุสาน
  ผลของ สุสาน ที่มีต่ออาจารย์ ( ประวัติ อจ. )
  คำกล่าวที่ต้องระวัง เกี่ยวกับ สุสาน
ไหว้บรรพบุรุษ เทศกาล เช็งเม้ง
  Tips : การเตรียมตัวไปไหว้บรรพบุรุษ
ช่วงเช็งเม้ง ตังโจ่ย
  การจุดประทัด
  การย้ายสุสาน ฮวงจุ้ย
  ทิศอสูร ทิศห้าม ประจำปี
  DVD บรรยายเรื่อง สุสาน ฮวงจุ้ย / ฮวงซุ้ย
   
  * กลับสู่หน้าหลัก เมืองฮวงจุ้ย *
ขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูล
โปรด Link มาที่นี่ อย่าคัดลอกไปครับ

ขอบคุณครับ

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน

 


แสดงความกตัญญู : ไหว้บรรพบุรุษ เทศกาล เชงเม้ง (เช็งเม้ง)

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์