ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

สุสาน ฮวงซุ้ย ฮวงจุ้ย

ประเภทของ สุสาน ฮวงซุ้ย
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


สุสาน ( ฮวงจุ้ย ฮวงซุ้ย )

ชาวจีนมีความเชื่อว่า การสร้างสุสาน เป็นการสร้างอนาคตที่ดีของลูกหลาน และโดยหลักวิชาแล้ว เราสามารถแบ่ง สุสาน ( ฮวงซุ้ย ) ออกได้เป็น 3 ประเภท

เจ้าที่ เจ่าอุ่ง เจ่าอุ่ง สุสาน คนเป็น
เจ้าที่ ของเจ่าอุ่ง
เจ่าอุ่ง ( เจ้าที่อยู่ซ้ายมือ ลูกศรแดง )

1. สุสานแบบ เจ่าอุ่ง ( การสร้างวัยจร )

เราสามารถปรับเปลี่ยนชะตากรรมให้ดีขึ้นได้ โดยการวิเคราะห์หาธาตุสำคัญของดวง
เช่น ดวงอ่อนแอแต่ลาภมาก ก็ไม่สามารถรับลาภได้
หากวัยจรคือช่วงชีวิตที่เข้ามากระทบกับดวง เป็นการเสริมกำลังของดวง
ทำให้ดิถี ( ตัวเรา ) มีกำลังมากขึ้น ก็สามารถรับลาภได้

หรือในบางกรณี สร้างสุสานเป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขช่วงรอบปี
ที่ดวงกำลังมีเคราะห์ เมื่อผ่านพ้นช่วงนั้นไป ก็ยกเลิกรื้อถอนสุสานนั้นได้

เมื่อเราหาธาตุสำคัญได้ ก็สามารถสร้างราศีตัวนั้นให้อยู่กับเราตลอดไปได้
ด้วยการทำสุสาน ฮวงซุ้ย แบบเจ่าอุ่ง ( สุสานคนเป็น ) เป็นสุสานขนาดย่อม
โดยบรรจุสิ่งที่เป็นตัวแทนของเรา คือ

  1. เลือด
  2. กระดูก
  3. หนัง

เส้นผมที่ดึงออกจากหนังหัวและมีเลือดติด ( เส้นผมเปรียนเสมือนกระดูกและหนัง )
ใส่ลงในโถบรรจุ แล้วนำไปใส่ที่ หลุมสุสาน ตามทิศที่ถูกต้องกับธาตุสำคัญ ตลอดจนองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ครบถ้วน
ได้แก่ ฤกษ์ยาม ดาว 9 ยุค และชัยภูมิที่ถูกต้อง

เมื่อทุกอย่างถูกต้อง พลังที่ดีก็จะหนุนผลักดัน
ให้เกิดผลที่ดีในด้านต่าง ๆ แก่ชีวิตของเรา

การทำสุสาน เจ่าอุ่ง เหมือนเป็นการเสริมดวงเฉพาะบุคคล
จึงไม่จำเป็นต้องดูดวงบุคคลอื่น คู่ครองหรือลูกประกอบ

และในบางคนอาจต้องตั้งเจ้าที่เพิ่มขึ้นอยู่กับรูปดวง

 

หลักการของ สุสาน ( ฮวงซุ้ย )

ป้ายสุสาน ( เจียะปี ) คือตัวแทนของเรา
และส่วนของเราฝังอยู่ในดิน ( อิม )
และอีกส่วนหนึ่งคือป้ายหินด้านบน ( เอี๊ยง )

และเมื่ออิมเอี๊ยงบรรจบกันก็จะก่อเกิดพลัง
ดังนั้น การทำสุสาน ฮวงซุ้ย จึงมีบทบาทและพลังที่สมบูรณ์
เห็นผลเร็วมากกว่ากรณีการตั้ง จุดยึดเหนี่ยว

สุสาน
สุสาน ฮวงซุ้ย มูลนิธิฮูลิน สระบุรี

2. สุสานแบบ ฮกกี

การสร้างสุสาน เพื่อเสริมหรือปรับดวงให้ดีขึ้น และใช้เป็นหลุมสุสาน ฮวงซุ้ย ฝังเมื่อสิ้นชีวิต
ซึ่งกรณีนี้ต้องดูปีเกิดของคู่ครอง ลูกทุกคนประกอบ ทั้งชายและหญิง

และต้องดูราศีปีเกิดของลูก ไม่ขัดแย้งกับธาตุราศีประจำตำแหน่งของลูกทุกคน

ซึ่งในปัจจุบัน ฮวงซุ้ยสุสานหลายแห่งละเลยการพิจารณาข้อกำหนดที่สำคัญนี้
ทำให้เกิดผลร้ายอยู่บ่อย ๆ เช่น ทำเสร็จแล้ว
ลูกบางคนดีมาก บางคนแย่มาก บางกรณีถึงแก่ชีวิตก็มี
( รายละเอียดการกำหนดตำแหน่งอยู่ในชั่วโมงเรียน )

 

3. สุสานแบบ แซกี

ฮวงซุ้ยสุสาน ฝังเฉพาะเมื่อสิ้นชีวิตเท่านั้น ( รูปแบบขนาดเหมือนกับ แซกี )
ต้องดูปีเกิดของคู่ครอง และลูกทุกคนประกอบ ทั้งชายและหญิงเหมือนกับกรณีข้างต้น

เราสามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภท สุสานจีน ใช้สำหรับยังมีชีวิต ใช้สำหรับเมื่อสิ้นชีวิต
เจ่าอุ่ง
/
 
ฮกกี
/
/
แซกี  
/


อย่างไรก็ตาม การทำสุสาน ( ฮวงซุ้ย ) มีค่าใช้จ่ายพอสมควร
ควรทำสุสานเหมาะสมแก่ฐานะ หรือเมื่อมีความจำเป็น
เช่นกรณีเจ็บป่วย หรือป้องกันช่วงชีวิตที่จะไม่ดี หรือแก้ไขช่วงชีวิตให้ดีขึ้น

และเราสามารถสร้างราศีเองได้ในลักษณะดังกล่าว
ด้วยการตั้ง จุดยึดเหนี่ยว ( สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือทิศพิงโต๊ะทำงาน หรือทิศหัวนอน )
ในทิศองศาที่ถูกต้องกับดวง พร้อมด้วยองค์ประกอบอื่นที่ครบถ้วน
( ดวงชะตา ชัยภูมิ ทิศทาง ฤกษ์ )
เพื่อทดสอบผลลัพธ์ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

เพียงแต่ผลลัพธ์นั้นจะเกิดขึ้นช้ากว่า และบทบาทน้อยกว่า สุสาน
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
การดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีสติ และครองตนอยู่ในธรรมอันดี

***
ผู้มีการศึกษาในสมัยก่อนจะจัดทำ สุสาน แซกี
ใช้ในขณะมีชีวิตเพื่อเกื้อหนุนดวง และใช้ฝังเมื่อจากไป
เป็นการวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าลูกหลานจะมีอนาคตที่ดี
และป้องกันปัญหาการทะเลาะระหว่างลูกหลานในเลือกที่ตั้งของสุสาน


ฮวงจุ้ย ฮวงซุ้ย คือ คำเดียวกัน

 

การเลือกทิศสุสานเบื้องต้น

 
ห้ามด้านหลังสุสานเป็นทิศ
ปีเกิดบรรพบุรุษ ธาตุปีเกิด ทิศปะทะ ( ชง ) ทิศห้าม ( 4 ทิศหลัก )
ชวด
ฉลู
ขาล

น้ำ
ดิน
ไม้

มะเมีย
มะแม
วอก

ใต้
ออก
ตก
เถาะ
มะโรง
มะเส็ง
ไม้
ดิน
ไฟ
ระกา
จอ
กุน
ตก
---
เหนือ
มะเมีย
มะแม
วอก
ไฟ
ดิน
ทอง
ชวด
ฉลู
ขาล
เหนือ
เหนือ
ออก
ระกา
จอ
กุน
ทอง
ดิน
น้ำ
เถาะ
มะโรง
มะเส็ง
ออก
เหนือ
ใต้

 

ทางเข้า มูลนิธิสุสานฮูลิน

สุสานจีน ฮูลิน

จุดเด่นของฮวงซุ้ย สุสานฮูลิน

1. ทุกทำเล ( อาณาจักร ) แต่ละทิศ จะมีตำแหน่งประธาน
... เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วถึงกัน

2. สร้างตามหลักวิชาการฮวงจุ้ยที่ครบถ้วน

  • มีที่มาของพลัง ( รก สายสะดือ ครรภ์ คลอด )
  • มีอาณาณาบริเวณ ( เต่าเำ หงษ์แดง เสือขาว มังกรเขียว )
    มีช่องน้ำ้ก่อเกิดกระแสพลังที่โอบอุ้ม
  • มีภูเขาใหญ่ล้อมรอบ เป็นกำแพงเมือง ( เป็น 1 ใน 4 วิเศษของชัยภูมิ )

 เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของ สุสาน ( ฮวงจุ้ย / ฮวงซุ้ย )
  ผลของสุสาน ที่มีต่ออาจารย์ ( ประวัติ อจ. )
  คำกล่าวที่ต้องระวังเกี่ยวกับ สุสาน / ฮวงซุ้ย
  ไหว้สุสานบรรพบุรุษ เทศกาลเช็งเม้ง
  การจุดประทัด ที่หลุมสุสาน
  การย้ายสุสาน ฮวงจุ้ย
  ทิศอสูร ทิศห้าม ประจำปี
  DVD บรรยายเรื่อง สุสาน ฮวงจุ้ย / ฮวงซุ้ย
   
  * กลับสู่หน้าหลัก เมืองฮวงจุ้ย *

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน

 


สร้าง สุสาน ฮวงซุ้ย เพื่ออนาคตลูกหลาน

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์