ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ทบทวนดวงจีน 1 : รหัสราศี
เผยแพร่ ฮวงจุ้ย เป็นวิทยาทาน ตั้งแต่ 2531
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ทบทวน ดวงจีน 1

ดวงจีน เป็น 1 ใน 4 วิชาหลักฮวงจุ้ย

การผูกดวงจีน [ ปาจื้อ - โป๊ยหยี่ - แปดอักษร ซี้เถียว - 4 หลัก ( ยาม วัน เดือน ปี ) ]

อาศัยราศีทั้หมด 22 ตัว มีความหมายถึง 5 ธาต - ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ
แบ่งออกเป็นราศีบน 10 ตัว และราศีล่าง 12 ตัว

การเรียนดวงจีนดั้งเดิม จะเรียนเป็นอักษรจีน ซึ่งยากสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ภาษาจีน
ซึ่งเป็นปัญหาที่ อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์ เจอตอนตั้ง ชมรมภูมิโหราศาสตร์ ตั้งขึ้นในปี 2531
( สมัยนั้น ฮวงจุ้ยเป็นเรื่องลึกลับ และหวงแหนของซินแสมาก )

ต่อมาจึงได้คิดค้นพัฒนาดวงจีนเป็นระบบสัญลักษณ์ตัวเลข เพื่อให้เป็นสากล
( จดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว )

***
บทความดวงจีนนี้ จะเป็นในเชิงทบทวน
สำหรับผู้ที่เรียนวิชาดวงจีน ระบบของชมรมภูมิโหราศาสตร์เท่านั้น
( เนื้อหาหลัก กรุณาอ่านได้จากหนังสือเรียน )


ราศีบน 10 ตัว ( ตัวเลขจะอยู่บนเส้นขีด ) ได้แก่

ดวงจีน

 

ราศีล่าง 12 ตัว ( ตัวเลขจะอยู่ใต้เส้นขีด ) ได้แก่

ดวงจีน


หมายเหตุ : พลังเอี๊ยง จะแข็งแรงกว่า พลังอิม

 


ประกาศลิขสิทธิ์


ปัจจุบัน มีหนังสือฮวงจุ้ย โดยเฉพาะดวงจีนหลายเล่ม
ทำการ ลอก รหัสราศีบน ราศีล่างไปใส่ไว้ในหนังสือตน
โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก
ชมรมภูมิโหราศาสตร์ ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

วิญญูชนไม่สมควรกระทำ


 

ส่วนวิธีีการผูกดวงจีน จะขอข้ามไปเพราะมีสอนใน ปฏิทินจีน 3 ภาษา 5 ระบบ
รวมทั้งมีสอนอยู่ในห้องเรียน หรืออาจใช้ ผูกดวงจีน Online
รวมทั้งมีโปรแกรม Destiny ผูกดวงจีน

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ดวงจีน 1 ( ราศีบน / ล่าง )
  ดวงจีน 2 ( ชง - ปะทะ / ฮะ - ภาคี / ซาฮะ - ไตรภาคี )
  ดวงจีน 3 ( กลุ่มทิศ - ฤดู / ราศีแฝง )
   
  ปฏิทินจีน 3 ภาษา 5 ระบบ
  ผูกดวงจีน Online
  Destiny โปรแกรมผูกดวงจีน
  Tutor : โปรแกรมทบทวน ดวงจีน
   
  บริการวิเคราะห์ ดูดวงจีน / ศึกษาตัวอย่าง ดวงจีน
  เหรียญปรับแก้ดวงจีน
   
  * กลับสู่หน้าหลัก เมืองฮวงจุ้ย *

 

 

 

 


Fengshui Town. เมืองแห่งความรู้ด้านฮวงจุ้ย

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์