ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

ทบทวน ดวงจีน 3
กลุ่มทิศ ฤดู ราศีแฝง
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


ทบทวน ดวงจีน 3


ดวงจีน-กลุ่มทิศ

 

กลุ่มทิศ - ฤดู เป็นกำลังหลักของธาตุ โดยกำหนดจากฐานเดือน

กลุ่มทิศ ( ราศีล่าง )
ฤดู ธาตุที่มีกำลัง
12...1...2
ฤดูหนาว น้ำ
3...4... 5
ฤดูใบไม้ผลิ ไม้
6...7... 8
ฤดูร้อน ไฟ
9...10...11
ฤดูใบไม้ร่วง ทอง

ตย-1. หากดิถี ( รา๊ศีบนหลักวัน ) เป็นธาตุไม้ เกิดในฤดูหนาว ธาตุน้ำ
( น้ำ ให้กำเนิดไม้ ) ไม้ย่อมแข็งแรง แต่หนาวเย็น ต้องการไฟปรับอุณหภูมิ

ตย.-2 - ดิถีน้ำ เกิดในเดือนดิน /11
โดยทั่วไป ดินพิฆาตน้ำ น้ำย่อมอ่อนแอ
แต่ปรากฎว่า เป็นฤดูใบไม้ร่วง ทองมีกำลัง
น้ำจึงไม่อ่อนแอ และกลับแข็งแรง

ดังนั้น การพิจารณากำลังของรูปดวง จึงต้องพิจารณาฤดู ประกอบด้วยทุกครั้ง

* หากเกิดในฤดูหนาว หรือฤดูร้อน ต้องดูธาตุปรับอุณหภูมิ เพิ่มเติมด้วย *

ตย. ดิถีทอง เกิดในเดือนดิน /8 ฤดูร้อน
ดินให้กำเนิดทอง ทองควรแข็งแรง
แต่ปรากฎว่า ดินในฤดูร้อน ทองแย่ ถูกไฟพิฆาต
ทองไม่แข็งแรง ( ดิน /8 ไม่ส่งเสริมทอง )

ต้องการคู่ธาตุ และธาตุส่งเสริม เพื่อมาหนุนให้ทองแข็งแรง
และต้องการธาตุปรับอุณหภูมิ - ธาตุน้ำ


ราศีแฝง

ราศีแฝง

ราศีล่างทุกตัวจะแฝงด้วยราศีบน ราศีแฝงที่มีบทบาทมากที่สุดคือ ราศีธาตุดิน

ท้ายสุดของฤดูกาล ก่อนจะเปลี่ยนฤดูใหม่ จะเป็นธาตุดิน

ธาตุดินซึ่งอยู่ในทุกฤดูกาล บทบาทจะผันแปรไป
ตามลักษณะองค์ประกอบที่แฝงอยู่

ธาตุดินทุกตัวจะแฝงด้วย

1.ราศีบนธาตุดิน อิมเอี๊ยงผันราศีล่าง
2. ราศีบน พลังอิม ที่เป็นตัวแทนกลุ่มไตรภาคี
3. ราศีบน พลังอิม ที่เป็นตัวแทนกลุ่มทิศ


ตย. ดินทิ่ว /2 จะแฝงด้วย
1. ราศีบนดิน อิม 6/

2. ราศีทิ่ว /2 เป็นกลุ่มไตรภาคีของทอง /6 /0 /2
ราศีบนธาตุทอง พลังอิม คือ ทองซิง 8/

3. ราศีทิ่ว /2 เป็นกลุ่มทิศเหนือ ธาตุน้ำ /12 /1 /2
ราศีบนธาตุทอง พลังอิม คือ น้ำกุ่ย 0/

ดังนั้น ดินทิ่ว ประกอบด้วย ดิน ทอง น้ำ
เป็นดินที่เย็น จึงเหมาะกับการรับการถ่ายเทจากไฟ
และไปกำเนิดทอง

จึงเรียก ดินเลน*

............................................

หมายเหตุ

การเรียงลำดับธาตุแฝงราศีบนข้างต้น เรียงใหม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย
( ธาตุดิน / ไตรภาคี / กลุ่มทิศ )

............................................

* คำเรียกดินฤดูต่าง ๆ โดยซือเฮียสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ


ข้อมูลทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Tutor : ทบทวนดวงจีน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
  ดวงจีน 1 ( ราศีบน / ล่าง )
  ดวงจีน 2 ( ชง - ปะทะ / ฮะ - ภาคี / ซาฮะ - ไตรภาคี )
  ดวงจีน 3 ( กลุ่มทิศ - ฤดู / ราศีแฝง )
   
  ปฏิทินจีน 3 ภาษา 5 ระบบ
  ผูกดวงจีน Online
  Destiny โปรแกรมผูกดวงจีน
  Tutor : โปรแกรมทบทวน ดวงจีน
   
  บริการวิเคราะห์ ดูดวงจีน / ศึกษาตัวอย่าง ดวงจีน
  เหรียญปรับแก้ดวงจีน
   
  * กลับสู่หน้าหลัก เมืองฮวงจุ้ย *

 

 


Fengshui Town. เมืองแห่งความรู้ด้านฮวงจุ้ย

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์