ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

เหรียญปรับแก้ดวงจีน
ตามระบบชมรมภูมิโหราศาสตร์
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


เหรียญปรับแก้ดวงจีน

เหรียญปรับแก้ดวงจีน

มนุษย์ทุุกคนมีพลังจิตภายในตัวเอง บุคคลหนึ่งมี 1 กระแสจิต รวม 60 กระแสที่ไม่เหมือนกัน ตัวกระแสจิตก็คือปีเกิดของแต่ละบุคคล คือ ราศี 1 คู่

การรับมอบเหรียญ หมายถึง
การรับพลังราศีของแต่ละบุคคลที่ส่งผ่านมาทางกระแสจิตมาบรรจุไว้ในเหรียญ เพื่อนำราศีคู่นั้นมาภาคีกับดวงหรือปีจร หรือวัยจร ส่งผลให้ราศีคู่ที่ให้โทษหมดไป หรือมีพลังน้อยลง

เหรียญปรับแก้ดวงจีน เป็นระบบปรับแก้ดวงของชมรมภูมิโหราศาสตร์
โดยท่านอาจารย์เกรียงไกร เรียนมาจากท่านอาจารย์ปู่


ผลลัพธ์ ขึ้นอยู่กับดวงแต่ละบุคคล เช่น

 1. หากในดวงมีลาภ และลาภนั้นถูกภาคี
  เช่น ดิถีไฟเต็ง 4/ หลักเดือนมีทอง 8/ เป็นลาภ แต่ถูกหลักปีไฟ 3/ ภาคีลาภหาย

  กรณีนี้จะเห็นผลเร็ว เพราะในดวงมีลาภอยู่แล้ว เพียงแต่ลดบทบาทตัวให้โทษออก

 2. แต่หากในดวง มีราศีคู่แข่ง เช่น
  ดิถีไม้อิก 2/ มีหลักอื่น ๆ เป็นไม้อีก เช่น หลักปีเป็นไม้อิก 2/
  เมื่อใดที่ลาภมา ไม้ 2/ ที่หลักปี ก็จะเป็นราศีแย่งลาภ
  ( ทั้งนี้ ต้องดูว่า สมดุลของดวงประกอบด้วย )

  กรณีนี้ จะเห็นผลไม่ชัดเจน กล่าวคือ จะเห็นผลเมื่อลาภจรเข้ามา เช่น
  ทุก 10 เดือนก็จะลาภจรเข้ามา 2 ครั้ง ( 10 ปีก็เช่้นกัน )

 3. กรณีภาคีบนล่าง จะแก้ได้ผลน้อยที่สุด ( แต่ก็ดีกว่าไม่แก้เลย )
  เช่น ดิถี 4/4 หลักเดือน 3/9 หลักปี 8/6 หลักปีและหลักเดือนภาคีบนล่าง

 4. บางกรณี ไม่สามารถแก้ไขปรับดวงได้ เช่น หลักดิถี และหลักอื่นเป็นราศีคู่เดียวกัน
  เช่น ดิถี 4/4 หลักเดือน 4/4

 5. เหรียญต้องพกติดตัว หากห่างตัวก็ไม่ได้ช่วย

 6. และประการสำคัญ คุณธรรมความดีของบุคคลผู้รับเหรียญ

  หากในทางปฎิบัติ ไม่เคยช่วยเหลือใคร ปรับแก้ดวงแล้ว จะมีใครมาช่วยเหลือเรา
  หากไม่เคยทำบุญกุศล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ ก็คงช่วยเหลือลำบาก

  หากผู้รับไม่เชื่อมั่นเหรียญ คิดว่าไม่ได้ผล จิตไม่ยอมรับ ไม่ผูกพัน
  จะอาศัยพลังใดมาเหนียวรั้งไว้ได้

  ( และเช่นเดียวกัน หากคนมอบไม่ตั้งใจมอบ พลังจิตก็ไม่ออกมาบรรจุในเหรียญ )

  * หากลบหลู่อาจารย์ วิชาความรู้ใด ๆ ย่อมเสื่อมเป็นธรรมดา *


การวัดผล

 1. กรณีแรกข้างต้น วัดผลที่ 1 - 3 เดือน

 2. กรณีที่ 2 ข้างต้น วัดผลเมื่อลาภมา
  ( เบื้องต้น คือ ชีวิตราบรื่นขึ้น อุปสรรคลดลง วัดผลที่ 1 - 3 เดือน )

 3. จากข้อมูลที่ผ่านมา ถือว่าได้ผลดี เป็นการแก้ไขที่ง่าย และประหยัด

  ศิษย์หลายท่านก็ช่วยจัดทำเหรียญให้ทางชมรมฯ

 4. ส่วนการทำเหรียญเงินและเหรียญทอง ส่วนใหญ่ก็จะเน้นว่า
  หากรับเหรียญแล้วได้ผลดี จึงค่อยคิดทำเป็นเหรียญเงิน ทอง ทองคำขาว ตามใจชอบ
  ( เป็นความพอใจส่วนบุคคล ชมรมฯ มิได้จัดจำหน่าย )

 5. ในดวงไม่มีลาภ แก้ด้วยเหรียญไม่ตรงเป้า ต้องแก้ด้วยที่นั่ง หัวนอน

 6. กรณีที่ได้ผลแบบชัดเจน ก็มีพอควร

  ได้รับมรดกที่ควรจะได้, ลาภที่คาดว่าจะสูญได้คืน ( ดวงกรณี 1 )

  คุณแม่สมาชิกเป็นเบาหวาน หมอแผนปัจจุบันนัดตัดขา ( ตรวจสอบมาแล้ว 2 หมอ )
  หลังจากรับมอบเหรียญ ก็เจอหมอจีนอีกท่านโดยบังเอิญ ใช้การฝังเข็ม เจาะเลือดเสียที่คั่ง
  ขาเดินได้ดังเดิม คุณแม่และสมาชิกท่านนั้นดีใจมาก
  ( ท่านเจ้าของ Case กรุณาติดต่อกลับด้วย ขอบคุณมาก )


  ไม่มีลูกแล้วได้ลูก บางรายแก้เฉพาะเหรียญ
  แต่เกือบทั้งหมดแก้ด้วยเหรียญ + ฮวงจุ้ยบ้านที่อยู่อาศัย

  ดวงประเภทซำเพ้ง ( ดิถี + คู่ธาตุราศีบนอีก 2 ตัว ) แก้แล้ว วุ่นวายน้อยลง
  โดยเฉพาะเด็ก มักจะมีสมาธิสั้น อยู่นิ่งไม่ได้ ซนมาก
  เมื่อรับมอบเหรียญแล้ว ส่วนใหญ่มีสมาธิดีขึ้น การเรียนดีกว่าเดิม ( แต่ไม่เท่าเด็กปกติ )


  เกิดอุบัติเหตุรุนแรง รถพังยับ แต่เจ้าตัวบาดเจ็บเล็กน้อย
  ( พาหะในดวงถูกปีจรปะทะ - จะอุบัติเหตุ แก้ด้วยเหรียญแล้ว แต่เจอเดือนจรปะทะซ้ำ )

  ผู้ใหญ่ในสังคมบางท่าน แรกเริ่มก็ไม่เชื่อ แต่ก็ทดลองดู
  เมื่อได้ผลจริง ก็สั่งให้ลูกหลานทุกคนมารับเหรียญหมด

  หลายรายที่หมอกำหนดว่าอยู่ได้ไม่กี่เดือน ก็ยืดระยะไปอีกช่วง

  ท่านใดมีประสบการณ์อื่น ๆ โปรดแนะนำไดที่ [email protected]


 7. การที่มีข้อสงสัย หรือกล่าวว่าไม่ได้ผล นับเป็นเรื่องดี
  *** วิธีการแก้ไขนี้ จะได้เป็นเอกลักษณ์ชมรมฯ ตลอดไป ***

 8. จาก WebMaster :

  ใครจะว่าเหรียญได้ผลหรือไม่ อย่างไร เราก็ฟังหูไว้หู

  แต่จะปิดกั้นโอกาสที่ดีให้ตัวเองไปทำไม
  ในเมื่อค่าใช้จ่ายก็มีน้อย การปฏิบัติก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร

  สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น


ข้อพึงปฎิบัติและข้อห้าม

 1. หากเป็นเหรียญพระปลุกเสก ข้อห้ามเหมือนห้อยพระเครื่อง

 2. หากเป็นเหรียญบุคคลมอบให้ ห้ามไปงานศพ งานพระใหญ่ ที่มีการพรมน้ำมนต์
  ( เพราะพลังจิตบุคคล จะถูกลบล้างด้วยกระแสพระที่แรงกว่า )

 3. เพื่อเป็นการป้องกันข้อกังวลใจของผู้มอบ และผู้รับมอบ
  บุคคลผู้รับมอบ ควรทำบุญสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ทั้งของตนเองและผู้มอบ

 4. ผู้รับมอบห้ามจับเหรียญจนกว่าจะถึงฤกษ์รับมอบ ควรให้บุคคลที่ 3 เป็นผู้ดูแลเหรียญให้ก่อน

 5. เหรียญที่พกชั่วคราว เมื่อหมดช่วง หรือไม่ใช้แล้ว ให้เก็บในลิ้นชัก

 6. เหรียญที่ได้รับเป็นของเฉพาะบุคคล ( ระหว่างผู้มอบ กับผู้รับ )
  ไม่สามารถส่งต่อได้ให้ผู้อื่น เพราะไม่จิตผูกพันเหมือนตอนแรก

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
  ดวงจีน 1 ( ราศีบน / ล่าง )
  ดวงจีน 2 ( ชง - ปะทะ / ฮะ - ภาคี / ซาฮะ - ไตรภาคี )
  ดวงจีน 3 ( กลุ่มทิศ - ฤดู / ราศีแฝง )
   
  ปฏิทินจีน 3 ภาษา 5 ระบบ
  ผูกดวงจีน Online
  Destiny โปรแกรมผูกดวงจีน
  Tutor : โปรแกรมทบทวน ดวงจีน
   
  บริการวิเคราะห์ ดูดวงจีน / ศึกษาตัวอย่าง ดวงจีน
เหรียญปรับแก้ดวงจีน
   
  * กลับสู่หน้าหลัก เมืองฮวงจุ้ย *


 

 


เหรียญปรับแก้ดวงจีน

 

ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์