ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์แต่งงาน
ฮวงจุ้ย Fengshuitown ซินแส อ.เกรียงไกร

การนับตัวอักษรบนป้ายสุสาน ( เจียะปี )
ฮวงจุ้ย สุสาน
อ.เกรียงไกร บุญธกานนท์

. . . .

. Home : ข่าวสารฮวงจุ้ย

. Fengshui Tips
. Tools : อุปกรณ์ฮวงจุ้ย
. หนังสือฮวงจุ้ย หนังสือ ตำรา ฮวงจุ้ย
. Fengshui Software
. Fengshui Online Software
. WebBoard / Member Only
. FengshuiTown บริการ
. ติดต่อ Fengshuitown


 


การนับจำนวนตัวอักษรบนป้ายสุสาน ( เจียะปี )

 

ป้ายชื่อสุสาน ( เจียะปี ) ตามธรรมเนียม จะนับตัวอักษรบนป้ายทั้งหมด แล้วหารด้วย 5
เศษที่เหลือ ต้องได้เท่ากับ 1 หรือ 2 ... โดยมีความหมาย ดังต่อไปนี้

1. แซ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
2. เล่า (เหลา) หมายถึง อายุยืน

3. แป่ หมายถึง ความเจ็บป่วย สุขภาพไม่ดี
4. ซี้ หมายถึง การสูญเสียชีวิต อายุสั้น
5. โค่ว หมายถึง ความลำบาก เหน็ดเหนื่อย

หมายเหตุ :

1. เศษ 5 คือหารลงตัว
2. วิธีการนับอีกแบบ คือ นับอักษรตัวแรกเป็นแซ ตัวถัดไปเป็นเล่า .... จนถึงตัวสุดท้ายของป้าย

กรณีนับเศษแล้วลงตัวไม่ดี คือ เศษ 3 4 5 ก็ใช้วิธีการเพิ่มจำนวนตัวอักษรลงไป หรือลบตัวอักษร
โดยต้องพิจารณาข้อความเดิมบนป้ายก่อน เพื่อหาคำเติมที่เหมาะสม
และต้องดูฤกษ์ประกอบ ( ต้องทราบทิศหลังป้าย + ปีเกิดบรรพบุรุษ + ปีเกิดผู้กระทำการ + ช่วงเวลาที่ต้องการ )

อักษร ป้ายสุสานจีน

ตัวอย่าง :

ลงเศษ 3 - อาจใช้วิธีลบตัวอักษร ( ทางขวาของภาพ ) เช่น แซ่ หรือ กุ่ย ออก

ลงเศษ 4 หรือ 5 - เพิ่มอักษรจีนอีก 2 ตัว  เกี๊ยก ลิบ ( แปลว่า วันดี ) ก็จะได้เศษ 1 และ 2 ตามลำดับ

 

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
  ประเภทของ สุสาน ( ฮวงจุ้ย / ฮวงซุ้ย )
  ผลของสุสาน ที่มีต่ออาจารย์ ( ประวัติ อจ. )
  คำกล่าวที่ต้องระวังเกี่ยวกับ สุสาน / ฮวงซุ้ย
  ไหว้สุสานบรรพบุรุษ เทศกาลเช็งเม้ง
  การจุดประทัด ที่หลุมสุสาน
  การย้ายสุสาน ฮวงจุ้ย
  ทิศอสูร ทิศห้าม ประจำปี
  DVD บรรยายเรื่อง สุสาน ฮวงจุ้ย / ฮวงซุ้ย

 

 


Fengshui Town เมืองแห่งความรู้ด้านฮวงจุ้ย

 

ข้อมูล ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ทิศทาง ดาว 9 ยุค : Fengshuitown.com เมืองฮวงจุ้ย สงวนลิขสิทธิ์